Company of Heroes: Eastern Front

Author Topic: Application for a translator - polish  (Read 2190 times)

Offline Nightbolt

 • Ingenery
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Application for a translator - polish
« on: May 22, 2009, 01:05:03 AM »
My name is Christian, im 19 and im from Poland.
I guess im able to, and im willing to translate your mod to polish.

Heres some example:
18010000   Soviet - Radzieckie
18010001   USSR  - ZSRR
18010002   Red Army Mustering Tent - Namiot Zbiórczy Armii Czerwonej
18010003   Soviet Support Barracks - Radzieckie Koszary Wsparcia
18010004   Russian Tank Hall - Rosyjska Hala Czołgów
18010005   The Armoury- Zbrojownia
18010006   Conscripts - Poborowi
18010007   Throw Molotov Cocktail- Rzuć Koktajl Mołotowa
18010008   The squad will throw a cocktail of lit flammable liquids at the target. Explodes on contact, spreading out flame and fear.  - Oddział rzuci koktail z łatwopalnym płynem na cel. Eksploduje przy kontakcie, rozprzestrzeniając ogień i strach.
18010009   Conscript - Poborowy
18010010   Discipline - Dyscyplina
18010011   Execute a member of the squad to break supression. Their bullets, or ours. - Popełnij egzekucję na członku zespołu. Albo ich naboje, albo nasze.
18010012   Conscription - Pobór
18010013   Replace the fallen sons of the Motherland. You must be near a HQ. - Zastąp poległego syna Matki Rosji. Musi być w pobliżu Sztabu.
18010014   Fresh soldiers, ready to lay down their lives to protect the Motherland. - Świeży żołnierze, gotowi by oddać ich życia by bronić Matki Rosji.
18010015   Ingenery -Inżynierowie
18010016   Reinforce Ingenery- Uzupełnij inżynierów.
18010017   Ingenery - Inżynierowie
18010018   The builders of the Soviet Union, they keep the Red Army moving. Can aquire a variety of combat-based upgrades to create effective fighting units. - Budowniczy Związku Radzieckiego, to oni utrzymują Czerwoną Armię na chodzie. Mogą otrzymać różnorodne ulepszenia do walki, czyniące ich efektywną jednostką bojową.
18010019   Give these Ingenery the ROKS-3 Flamethrower, for true Soviet power. Dodaj tym inżynierom Miotacz Ognia ROKS-3, dla prawdziwej Radzieckiej mocy.
18010020   ROKS-3 Flamethrower- Miotacz Ognia ROKS-3

I was forced to change some lines, so some of them arent direct translations, but those sound way better in my language, and mean quite the same.

my mail : nightbolt@tlen.pl
« Last Edit: May 22, 2009, 01:06:43 AM by Nightbolt »

Offline WartyX

 • Developer
 • Poster of the Soviet Union
 • *
 • Posts: 2172
 • Dave got trolled! Trololol!
  • View Profile
  • Eastern Front @ Twitter
Re: Application for a translator - polish
« Reply #1 on: May 24, 2009, 02:53:33 PM »
Welcome aboard, Nightbolt. You now have access to the secret translation forum. Go to the Polish section and start translating my post. If you have any queries, please dont hesitate to ask.