Company of Heroes: Eastern Front

Author Topic: Application for translator - Polish  (Read 2605 times)

Offline PoldekPL

 • Guard
 • ***
 • Posts: 160
  • View Profile
Application for translator - Polish
« on: August 24, 2009, 10:19:52 PM »
Name: Michał
Age: 15
Contact info:
    email: poldekpl@gmail.com
What you think you can contribute to our mod: I can do the hard work of translating mod to polish language.
How active you think you can be: As school starts, I will be able to work about one hour on weekdays, and 1-2 (maybe 3) on weekends.
Previous work: None
Examples of your work:

18010000   Soviet - Radzieckie
18010001   USSR  - ZSRR
18010002   Red Army Mustering Tent - Namiot Zbiórczy Armii Czerwonej
18010003   Soviet Support Barracks - Radzieckie Koszary Wsparcia
18010004   Russian Tank Hall - Sowiecka Hala Sił Pancernych
18010005   The Armoury- Zbrojownia
18010006   Conscripts - Poborowi
18010007   Throw Molotov Cocktail- Rzuć Koktajl Mołotowa
18010008   The squad will throw a cocktail of lit flammable liquids at the target. Explodes on contact, spreading out flame and fear.  - Oddział rzuci w cel koktajl z łatwopalną cieczą. Wybuchnie on przy uderzeniu, rozprzestrzeniając płomienie i strach.
18010009   Conscript - Poborowy
18010010   Discipline - Dyscyplina
18010011   Execute a member of the squad to break supression. Their bullets, or ours. - Zastrzel członka drużyny aby wyrwać ją z przygniecenia ogniem. Ich kule, albo nasze.
18010012   Conscription - Pobór
18010013   Replace the fallen sons of the Motherland. You must be near a HQ. - Zastąp poległych synów Matuszki Rosji. Muszą być w pobliszy sztabu.
18010014   Fresh soldiers, ready to lay down their lives to protect the Motherland. - Niedoświadczeni żołnierze, gotowi oddać życie za ojczyznę.
18010015   Ingenery -Inżynierowie
18010016   Reinforce Ingenery- Uzupełnij inżynierów.
18010017   Ingenery - Inżynierowie
18010018   The builders of the Soviet Union, they keep the Red Army moving. Can aquire a variety of combat-based upgrades to create effective fighting units. - Budowniczy Związku Radzieckiego, pomagający Armii Czerwonej w działaniu. Mogą otrzymać pełen wachlarz ulepszeń bojowych, aby stać się efektywną jednostką bojowa.
18010019   Give these Ingenery the ROKS-3 Flamethrower, for true Soviet power. Wręcz inżynierom miotacze ognia ROKS-3, aby ukazać prawdziwą siłę ognia Sowietów.
18010020   ROKS-3 Flamethrower- Miotacz Ognia ROKS-3

Other notes: I'm from Poland, I'm learning english language in school, but I also had private lessons. Translating from english to polish is easier for me than from polish to english, but I can also handle it. I always use translator or dictionary when I'm not sure about meaning of words, but i never translate whole sentence at one by translator - always word by word to be sure that everything make sense.

I saw that someone also applied for polish translator - I'm sure that I can cooperate with him.

Offline William

 • Administrator
 • Major
 • *
 • Posts: 678
  • View Profile
  • Portfolio
Re: Application for translator - Polish
« Reply #1 on: August 26, 2009, 09:35:59 PM »
Welcome to the translation team, you can start right away, look at the polish board for more info.

--WIP--